Son Güncelleme:
18/05/2022 - 15:11

SRM TARİHÇESİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde faaliyetini sürdürmekte olan Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Müdafaa Caddesi'ndeki Emekli Sandığı'na ait üniversite binasında "Üniversite Reviri" olarak kurulmuştur (1956). Dahiliye Uzmanı Baha Arıkan, o dönemde kurum doktoru olarak çalışmıştır. Bu tarihlerde Üniversite Revirinin mal sorumlusu İdari ve Mali İşler Birimine bağlı olarak hizmet vermiştir. Üniversitemizin çalışanları O dönemde Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalıştığından, SSK Eczanesinden alınması gereken ilaçlar Mal Sorumlusu tarafından alınarak ilgililere dağıtılırdı. 1961 yılında ise daha sonra Sağlık Rehberlik Merkezi(SRM) adını alacak Üniversite Revirinin ilk başhekimi olan Dr.Salih Tugay Dahiliye Uzmanı olarak göreve başlamıştır. SRM'ye kuruluşundan itibaren hizmet veren başhekimler sırası ile şöyledir;

  • Dr. Salih Tugay (Dahiliye Uzmanı),
  • Dr. Salih Fikret Serdar (KBB),
  • Dr. İsmet Eryetişir (Dahiliye Uzmanı),
  • Dr. Nurettin Kılıçoğlu (Dahiliye Uzmanı),
  • Dr. Rana Özkan (1981 Eylül-1981 Kasım / Dahiliye Uzmanı),
  • Dr. Güler Ekin (1981 Kasım-1981 Aralık / Psikiyatri Uzmanı),
  • Dr. Leon Namer (1982- 1993 / Dahiliye Uzmanı),
  • Dr. Feza Korkusuz (1993-2013 / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı)
  • Dr. Nusret Taheri (2013-... / Mikrobiyoloji Uzmanı)

1963 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi bugünkü yerleşkesine taşındıktan sonra, Üniversite Reviri de kampüse taşınarak , "Sağlık Merkezi" (SM) adını almıştır. ODTÜ öğrenci ve akademik personeline sağlık hizmeti vermek amacı ile kurulan SM'nin bugünkü ODTÜ yerleşkesindeki ilk fiziksel mekanı; şu an Kafeterya'nın bulunduğu alanda iki odadan oluşan bir barakaydır.

1967 yılında Sağlık Merkezi'ne ileriki tarihlerde başhekim olarak görev yapacak olan Dr.Leon Namer (Dahiliye Uzmanı) de katılınca, Sağlık Merkezi iki uzman hekim, üç hizmetli ve bir hemşire ile hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Aynı yıl SM kadrosuna bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı, bir Psikiyatri Uzmanı ve bir Diş Hekimi katılmıştır ve Diş Hekimliği Servisi tek ünite ve tek diş hekimi ile hizmet vermeye başlamıştır.

1972 yılında O.D.T.Ü. Rektörü Prof. Kemal Kurdaş'ın katkılarıyla SRM'nin günümüzde hizmet verdiği ana binanın (şu anki B blok) inşaatına başlanmış ve 1975 yılında bitirilmiştir. Yeni binaya taşınılması ile birlikte Sağlık Merkezi'nde yaklaşık 30 kişinin yatarak tedavisine olanak sağlayacak bir sistem oluşturulmuştur.

1975 yılında Laborant Teknisyen Nihat Kentel'in SM'ye katılmasıyla birlikte Laboratuvar Birimi'nin temeli atılmıştır. İlk labaratuvarda bir adet manuel kan sayım cihazı ve bir adet idrar analiz cihazı ile hizmet verilmiştir.

1980 yılında Sağlık Merkezi'ne göz ünit cihazınin alınmasıyla birlikte Göz Servisi kurularak, ilk Göz Doktoru Hikmet Yücesan hizmete başlamıştır.

1982 yılında, 2457 sayılı YÖK Kanunu ile birlikte ODTÜ'de Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kurulmuş ve 1985 yılından itibaren SM bünyesi'nde, bir psikiyatri Uzmanı, bir klinik psikolog, bir psikolog ve bir sosyal çalışmacının yer aldığı Psikiyatri Birimi oluşturulmuştur. Psikiyatri Birimi'nin kurulması ile birlikte ODTÜ Sağlık Merkezi(SM); Sağlık ve Rehberlik Merkezi(SRM) ismini almıştır.

1983 yılında SRM de verilen hizmetler için gerekli olan makina, teçhizat ve tüketim malzemesi alımlarındaki artışlarla birlikte Mal Sorumlusu SRM'ye bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bununla birlikte tedavi ile ilgili işlemleri yürütmek üzere oluşturulan Tahakkuk servisi İbrahim Çelik ile çalışmalarına başlamıştır. Tahakkuk Servisi halen Üniversitemiz öğrencileri, personeli ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderlerinin ödenmesi için hastane, eczane ve optikçilere ait fatura ve reçetelerin incelemesi, ödemelerin yapılması için Bütçe Dairesi Başkanlığı'na tahakkuk müzekkeresi düzenlenmesi görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra , Türkiye'de ilk otokopili sağlık karnesi uygulamasına Emekli Sandığından sonra Üniversitemiz Tahakkuk Servisinde başlanmıştır.

1984 yılında Diş Hekimliği Servisi iki unite ve iki diş hekimi ile hizmet vermeye başlamıştır.

1985 yılında SRM'nin hizmet verdiği ana binaya (şimdiki B Blok) ek olarak yeni bir blok (şimdiki A Blok) yaptırılmış ve Hasta Kayıt Kabul (HKK) Birimi kurulmuştur. Bu yıla kadar tek kişi ile hizmet veren Tahakkuk Servisi, bu tarihten sonra 3 kişiye çıkan personeli ile görev alanınıda genişletmiştir. Bilgisayar sistemine geçerek bütün bilgilerin kayıt altına alınması, emekli personelin tedavisinin takibi, yıllık istatistiklerin düzenlenmesini gibi konularda görev tanımı içerisine alınmıştır. Günümüzde tahakkuk servisi 6 kişi ile hizmet vermektedir.

1987 yılında Radyoloji Birimi, Radyoloji Uzmanı hekim ve Radyoloji Teknisyeni ile göreve başlamıştır. Daha sonra, Ultrasanografi, Mamografi ve Kemikdansimotre ölçüm cihazları da eklenerek, Radyoloji Birimi bugunkü haline kavuşmuştur. Bu yıl ayrıca Dünya İslam Bankası'ndan sağlanan kredi ile bir adet otomatik kan sayım cihazı ve bir adet biyokimya otoanaliz cihazı alınmıştır. O dönemde yedi parametre Biyokimya bakılırken, dokuz Parametre Biyokimya bakılmaya başlanmıştır.

1993 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nusret Taheri'nin SRM kadrosunda görev alması ile birlikte, Laboratuvar'a Mikrobiyoloji birimi de eklenerek, Laboratuvarımız Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren Dr. Taheri laboratuvar sorumlusu görevini üstlenmiştir. Aynı yıl SRM de ilk Başhekim Yardımcılığı görevine Dr. Ertan Konukseven atanmıştır. Bu yıldan itibaren SRM'de Ahmet Gün yönetiminde; Mal Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Bakım/Kalibrasyon Teknisyeni, Yardımcı Personel ve Sekreterden oluşan Ayniyat Birimi kurulmuştur . Bu birim Organizasyon şemasında da gösterildiği gibi Baş hekim yardımcısına bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

1994 yılında Eğitim komisyonu faaliyetlerine başlamıştır. Dr. Özgün Örmeci ve Dr. Cemile Ertan'dan oluşan iki kişilik bir ekip ile başlanan çalışmalar, daha sonra sekiz kişiyi kapsayan bir komisyon haline gelmiştir. İlk çalışmalar Üniversite mensup ve öğrencilerine yönelik seminerler şeklinde, yurtlar bölgesinde uygulanmaya başlamış, daha sonra yaygınlaştırılarak PDRM'nin katkılarıyla Kültür ve Kongre Merkezi'ne taşınarak daha büyük bir kitleye hitap etmesi sağlanmıştır. Hizmet içi eğitim kapsamında,her yıl en az 10 değişik konuyu içerecek şekilde hekim ve yardımcı sağlık personeline yönelik seminerler düzenlenmiş, bunların bir kısmı uygulamalı olarak verilmiştir. Ayrıca, bu yıl içerisinde Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nde otomasyon çalışmaları Dr. Mehmet Tümer ve rektörlük asistanının görevlendirilmeleri ile başlamıştır. İlk bilgisayarımız 1994 yılında alınarak SRM'nin internet çıkışı sağlanmış ve verilerin bilgisayarda tutulması konusunda ilk adımlar atılmıştır. Bu tarih öncesinde 1984 yılında tahakkuk ve ayniyat birimlerinde toplam üç adet Apple Macintosh marka bilgisayar alınarak, Tahakkuk Birim Şefi İbrahim Çelik'in çabalarıyla adı geçen birimlerin iç işleyişinde takip amaçlı kayıtların tutulmasında kullanılmıştır (Bu dönemde SRM'de internet erişimi ve ağ yapısı henüz mevcut değildir). Aynı yıl içerisinde Müdahale Odası Dr. Cemile Ertan yönetiminde hizmete girmiştir. Cerrahi branşı olan tüm hekimlerin ihtiyacına cevap veren müdahale odasında 2 cerrahi hemşiresi çalışmaktadır. KBB, Ortopedi, Göz ve Dermotoloji branşlarının lokal anestezi ile yapabilecekleri tüm cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca aile hekimleri tarafından üst gastro intestinal system (GİS) incelemesi, anaskopi ve rektoskopi girişimleri yapılmaktadır.

1995 yılında gelişmiş cihazlarla donatılan diş servisinde koruyucu hekimliğin yanı sıra steril ortamda diş muayenesi, röntgen filmi, kanal tedavisi, diş çekimi ve bazı cerrahi girişimler üç diş hekimi tarafından yapılmaya başlanmış ve bu yıl hizmete giren C Blok 1999 yılında Laboratuvar binasının da katılımıyla genişletilmiştir.

1996 yılında alınan dördüncü ünitenin de hizmete girmesi ile Diş Hekimliği Servisimiz 4 unit ve 5 diş hekimi ile hizmet vermeye başlamıştır.

1996 yılında Dr. Mehmet Ungan'ın da Başhekim yardıncılığına atanması ile birlikte başhekim yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları iki başlık altında gruplanmıştır. Bu yıl içerisinde Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi tarafından 4 adet bilgisayar alınarak kullanım yaygınlaşmaya başlamış daha sonra 1997 yılında 14 adet bilgisayar ve bir sunucu alınarak ilk ağ yapısı oluşturulmuştur. Sonraki yıllarda yapılan alımlarla bilgisayar sayısı 94'e ulaşmıştır. Halen biri mail server olmak üzere 3 adet server kullanılarak otomasyon programlarının en hızlı, güvenli ve verimli şekilde çalışması sağlanmaktadır. 1996 yılında yapılanlar bunlarla da sınırlı kalmaz. Dr. Nermin Tunçel ve Psk. Dr. Nurdan Alperten'in hazırladığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'nin yapılanması ile ilgili proje, SRM Başhekimliği'nce rektörlük makamına sunulmuş; bunu takiben Mayıs 1997'de Sağlık ve Rehberlik Merkezi'ne bağlı bir Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi (PDR) kurulmuştur. Bu tarihten itibaren sürekli gelişen uzman kadroların katkıları ile koruyucu psikolojik hizmetlere de tedavi hizmetleri gibi ağırlık verilerek çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, Bio-Rad Laboratuvarlarının, 'Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalı Kalite Kontrol Programı'na başvuran merkezimiz 1997 yılında sertifikasını almış ve o tarihten itibaren düzenli olarak denetlenmektedir.

1997 yılında PDRM Matematik Ünitesi ve 1998 yılında PDRM Hazırlık ünitesinin katılımı ile bugün SRM yaklaşık 2600 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bununla birlikte, Dr. Sabire Akın yönetiminde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi hizmete başlamıştır. Bir uzman hekim , bir fizyoterapist kadrosu ve temel fizik tedavi araçları ile hizmete başlıyan FTR birimine, 1999 yılında Kas Ölçüm ve Egsersiz (Biodeks) Cihazı alınmıştır. Zaman içerisinde bir uzman hekim, üç Fizyoterapist ve bir sekreter den oluşan uzman kadrosu ve artan hizmet çeşitliliği ile daha geniş bir mekana gereksinim duyulmuştur. Aynı yıl içerisinde Biokimya ve Klinik Biokimya Uzmanının da katılımı ile; iki uzman hekim, iki biolog, iki hemşire, dört laboratuvar teknisyeni , iki resepsiyonist ve üç hizmetli personel kadrosuna ulaşan laboratuvar, 1999 yılında günümüzde faaliyet gösterdiği yeni mekanına (C Blok) taşınmıştır. Bu tarihten itibaren tüm biyokimya, mikrobiyoloji ve seroloji testlerinin yapılabildiği modern bir laboratuvar konumuna dönüşmüştür.

1998 tarihinde PDRM Hazırlık Ünitesinin açılması ile birlikte , Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum süreçlerine yönelik çalışmalar da yoğunluk kazanmış ve aynı yıl içerisinde, Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nin ilk web sayfası oluşturulmuştur. Bu yıldan itibaren, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan hekimlere yönelik olarak " Çağdaş 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Günleri" adı altında 20 değişik konuda , sertifikalı, TTB kredi puanına sahip toplantılar eğitim komisyonu tarafından düzenlenmiştir. Son 1 yıl içinde yine hizmet içi eğitim kapsamında uygulamalı ve sertifikalı olarak " İlkyardım " eğitimi düzenlenmiş, 30 kişinin faydalanması sağlanmıştır.

2000 yılında SRM de verilen hizmetin belirli bir standarda ulaştırılması ve bunun korunması SRM çalışanlarının ortak hedefidir. Bu düşünceden hareketle, 2000-2001 yıllarında ISO 9001 konusunda deneyimli bir danışman firma liderliğinde öncelikle tüm SRM çalışanları, hem toplam kalitenin gereklilikleri ve uygulamaları hem de belgelendirilme süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmişlerdir. Ardından danışman firmanın hazırladığı SRM kalite yönetim sistemi kuruluş projesi etkinlik planı doğrultusunda yaklaşık 2 yıl süren yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu projenin yönetimi için Dr. Meltem Üstünsoy Kalite temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Kalite merkezi, proje takımları, kalite konseyi, kalite sözcüleri, iç denetçileri içeren çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Kalite çalışmalarında görev alan kişilerin gerekli eğitimleri almaları sağlanmıştır. Eğitimler ve çalışmalar sonucunda, iş akış şemaları, prosedürler, talimatlar ve iş tanımları (görev yetki ve sorumluluklar) tamamlanmış ve kalite el kitabı hazırlanmıştır. SRM, 2001 yılı kasım ayı içinde TÜV Rheinland adlı bağımsız uluslararası denetim firması tarafından 3 günlük bir dış denetimden geçirilerek DIN EN ISO 9001 kalite belgesini almaya hak kazanmıştır. SRM hizmetlerinin kaliteyle belgelendirilmesi tahmin edilebileceği gibi hizmette bir standardın başlangıcıdır. Bu çalışmalar 2002 yılından itibaren Kalite Temsilcisi Diş Hekimi Ayten Özen yönetiminde ISO 9001 : 2000 versiyonunun alınabilmesi amacıyla devam etmektedir. 2000 yılı Ocak ayında Başhekimliğin isteği üzerine, Psk.Dr. Nurdan Alperten tarafından başlatılan İnsan Kaynakları Yönetiminin oluşturulması Projesi, 2001 ocak ayından itibaren işlerlik kazanmıştır. Aralık 2000 tarihinde geliştirilen projenin uygulanmasına yardımcı olması amacı ile İnsan Kaynakları Asistanı göreve başlamıştır.SRM İnsan Kaynakları Yönetiminin temel görevi dört ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, eğitim etkinlikleri, kadrolama çalışmaları, sosyal etkinlikler ve ölçme değerlendirme çalışmalarıdır. 2000 yılı içersinde Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi'nin halen kullanmakta olduğu oda ve yeni toplantı salonu oluşturulmuş, gerekli bilgisayar ve teknik ekipmanlar bu odaya taşınmıştır. SRM'de çalışan her personele e-mail adresi açılıp, iletişim kurmaları sağlanmıştır. Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi; SRM personeline bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamaları, web ve e-mail uygulamaları ile otomasyon programlarına yönelik eğitimler vermekte, bilgisayar tabanlı teşhis ve tedavi cihazları (Kemik Yoğunluğu, Biodex, EKG) konusunda hizmet sağlamakta ve data yedeklemelerini yapmaktadır.

2002 yılında FTR Ünitesi için C Blok da daha kapsamlı bir mekan için inşaata başlanmıştır.

2003 yılı ocak ayı içinde TÜV Rheinland adlı bağımsız uluslararası denetim firması tarafından yapılan denetim sonucunda, kurumumuz DIN EN ISO 9001: 2000 kalite belgesini almaya hak kazanmıştır.

2005 yılında Bireysel Sağlık Yönetimi için Beslenme ve Diyetetik Bölümü açılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak bir diyet uzmanı göreve başlamıştır. Aynı yıl Ağız ve Çene cerrahisi ünitesi de diş servisinde hizmet vermeye başlamıştır. Bugün 5 ünit ve 7 hekim kadrosuyla çalışmalarına devam etmektedir.

ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi (SRM), öğrencilerine, personeline, personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine, ODTÜ emeklilerine sağlık hizmeti veren, kuruluşundan bugüne Tıp, Bilim ve Teknolojik yenilikleri yakından takip eden , Birinci Basamak Sağlık Kurumudur. Kurulduğu günden bugüne tarihi gelişimine bakıldığı zaman SRM'nin hem fizik mekan, hem branşlaşma, hem de Laboratuvar ve Radyoloji alanlarında, sürekli olarak gelişen bir kurum olduğu görülmektedir.