Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ÜRİK ASİT

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma (Heparinli)
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat, buzdolabında 24-48 saat.
Metod: Üricase-PAP.
Analizi Etkileyen Olumsuz Faktörler: Hemolizli, lipemik, ikterik serum örnekleri tercih edilmemelidir. Ayrıca EDTA'lı, sitratlı, fluoridli, ve okzalatlı tüplerde ürik asit ölçümü için kan alınmamalıdır.
Normal değerler:
Erkek: 3,4-7,0 mg/dl
Kadın: 2,4-5,7 mg/dl

İnsanlarda ürik asidin büyk bir kısmı guanin metabolizmasından oluşur. Hergün yaklaşık olarak 750 mg ürik asit oluşur. Dolaşımdaki ürik asidin bir kısmı endojen ve bir kısmı ise eksojendir. Günlük total 750 mg ürik asidin % 25-30'u gastrointestinal sisteme giren tüm sıvı ve salgılarla atılır ve kalın barsaklarda bakteriler tarafından yıkıma uğratılır. Geri kalan kısmıda idrarla atılır.

Ürik Asit Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler:

 • Gut hastalığı
 • Preeklamsi ve eklamside
 • Pnömoni
 • Lösemiler
 • Hemolitik anemiler
 • Pernisiyöz anemi
 • Böbrek yetmezliği
 • Polisitemiler
 • Lenfomalar
 • Hipoparatiroidi
 • İskemik kalp hastalığı
 • Kurşun zehirlenmesi
 • Down sendromu
 • Glikojen depo hastalığı
 • İlaçlar
 • A-alfa lipoproteinemi
 • Tip III hiperlipoproteinemi

Ürik Asit Düzeyinin Azalmasına Yol Açan Bazı Sebepler:

 • Akut hepatit
 • Uygunsuz ADH sendromu
 • Wilson hastalığı
 • Akromegali
 • Fankoni sendromu
 • İnsülin enjeksiyonu
 • Neoplastik hastalıklar