Sağlık ve Rehberlik Merkezi


KALİTE MERKEZİ

Kalite Birimi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi kullanıcılarına sunulan hizmetlerin ISO 9001:2008  standartları kapsamında kaliteli hizmet sunumu yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalar;

  • Sağlık ve Rehberlik Merkezi birimlerine ait Süreç, Prosedür, Talimat, Görev Yetki Sorumlulukları’nın belirlenerek tanımlanması,
  • Kaliteli hizmet sunumu için “Hasta Öneri/ Şikayet Form”larının değerlendirilerek üst yönetimle gerekli çözüm ve önlemlerin alınması,
  • Yılda bir kez  “Hekim Gözlem Anketi” yapılarak sonuçlarının değerlendirilerek etkinliğinin artırılması,

TÜV Rheinland tarafından gerçekleştirilen sertifika yenileme kapsamında;

  • İç denetçiler ile her yıl “İç Denetim”’in yapılması için gerekli plan ve çalışmaların yapılması,
  • Sertifika yenileme için her üç yılda bir “Ana Denetim”’in yapılması,
  • Sertifikanın devamlılığı açısından ana denetim sonrası takip eden iki yıl “Ara Denetimler” gerçekleşmektedir.

 

Kalite birimi çalışmaları kalite yönetim temsilcisi tarafından yürütülmektedir.

Çalışma Saatleri: 08:30-17:00

Telefon : +90 312 210 4975

E-mail  : srmk@metu.edu.tr