SRM İnsan Kaynakları Yönetimi'nin temel görevi, Eğitim, Motivasyon ve Kadrolama olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Kadrolamada hedeflenen amaç, doğru yerde doğru kişinin çalışmasını sağlamak ve işin gerektirdiği miktarda personelin istihdamı için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu amaçla ayda bir kere İnsan Kaynakları Komisyonu'nu toplantıya çağırır ve personel ihtiyacı taleplerini değerlendirerek, işe alma prosedürü doğrultusunda personel seçimini gerçekleştirir. Yeni alınan personelin oryantasyon eğitimi de İnsan Kaynakları Yönetimince verilmektedir.

Eğitim çalışmaları dışarıdan alınacak eğitimlerin ve iç kaynaklardan faydalanılarak gerçekleştirilecek eğitimlerin düzenlenmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda önemli kararlar alınacağı zaman Eğitim Komisyonunu toplantıya çağırarak görüşlerine başvurur.

SRM'de çalışan personelin motivasyonunu ve iş doyumunu arttırmak amacı ile her türlü yarışmalar, spor karşılaşmaları, sosyal fon etkinlikleri, alternatif çözüm üretme toplantıları, özel gün ve haftalar etkinlikleri düzenlemek de İnsan Kaynakları Yönetimi'nin görev alanı içerisinde yer almaktadır.


Son Güncelleme:
27/03/2018 - 10:23