Sağlık ve Rehberlik Merkezi


BOĞAZ KÜLTÜRÜ

Tansil ve farinksten alınır. Eritematöz veya pürülan bölgelerden alınır. Boğaz enfeksiyonlarının % 90'ı viral, % 10'u ise bakteriyeldir.

Kültür alınırken, boğaz salgısı steril eküvyon ile alınır. Eküvyon bademcikler üzerine sürüldükten sonra ağız mukozası ve tükürükte temas ettirilmeden alınmalı ve kurumadan işleme alınmalıdır. Bir saatten daha geç, işleme alınacaksa eküvyon içinde 0.25 cm kadar buyyon bulunan tüpe daldırılmalıdır.