Sağlık ve Rehberlik Merkezi


LÖKOSİT(WBC)

Analiz Materyali: Tam kan (EDTA'lı)
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat
Normal değerler:
3,6 - 10,0 x 103 /µl

Periferik yaymada lökositlerin ayırıcı sayımları:

- Lenfositler
- Monositler
- Granülositler
- Eozinofiller
- Bazofiller

Nötrofil düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:

 • İnfeksiyonlar
 • Malign neoplazmlar
 • Akut enflamasyonlar
 • Doku hasarı: Travma, intestinal obstrüksiyon, MI, koolagen doku hastalıkları, gut, hipersensitivite hasarı.
 • Zehirlenmeler: Özellikle karaciğer hasarına yol açan bazı ilaçlar ve zehirlerin etkisi ile nötrofil artışı olmaktadır.
 • Metabolik durumlar:
  • Gut
  • Üremi
  • Eklampsi
 • Kanamalar
 • Akut hemoliz
 • Fizyolojik nötrofil: Ağır egzersiz, epinefrin enjeksiyonu, konvülsiyonlar veya paroksismal atrial taşikardide, yeni doğanlarda nötrofil artışı olabilir.
 • Herediter nötrofili
 • Kronik idiopatik nötrofili
 • Adreno kortikoidlerin kullanımına bağlı nötrofili

Nötrofil düzeyinde azalmaya yol açan bazı durumlar:

 • İnfeksiyonlar:
  • Bakteriyel: tifo, paratifo, brucellozis
  • Virüsler: influenza, kızamık, kızamıkçık, riketsiyal hastalıklar
  • Protozoonlar: Malarya, Kala-azar
  • Ağır bakteriyal infeksiyonlar
 • Hematolojik hastalıklar:
  • Aplastik anemi
  • Akut lösemi
  • Agranülositoz
  • Megaloblastik anemi
  • Demir eksikliği anemisi
  • Kemik iliği infiltrasyonu
  • Hipersplenizm
 • Fizik-kimyasal ajanlar ve zehirlenmeler
 • Anaflaktik şok
 • Kaşeksi
 • SLE
 • Miksödem
 • Hemodiyaliz
 • Hipopituaterizm