Sağlık ve Rehberlik Merkezi


KALSİYUM

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat, buzdolabında 24-48 saat.
Analizi Etkileyen Olumsuz Faktörler: Hemolizli, ikteri, lipemik serum örnekleri tercih edilmemelidir. Ayrıca kan alınan gün en azından 12 saatlik açlık mutlaka gerekmektedir.
Normal değerler:
Erkek: 8,8-10,2 mg/dl
Kadın: 8,8-10,2 mg/dl

Plazmada kalsiyum, diffüze olmayan kompleks olarak proteine bağlı şekilde (%33), diffüze olabilen fakat ayrışmayan kompleks olarak sitrat, bikarbonat ve fosfat anyonları ile (%12) ve iyonize şekilde (%55) bulunur. Normal sınırlar içerisinde olduğu halde yaz aylarında kış aylarından daha yüksek düzeylerde bulunur.

Kalsiyum Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler:
- Absorbsiyonda artma (D vitamini ya da A vitamini fazlalığı, Süt-alkali sendromu)
- Endokrin hastalıklar (Adrenal yetersizlik, Primer hiperparatiroidizm, Sekonder hiperparatiroidizm, Akromegali, Cushing sendromu)
- Neoplastik hastalıklar (Kemik metastazları, Lenfoproliferatif hastalıklar, Parat hormon benzeri peptidlerin salınımına yol açan tümörler)
- İyatrojenik
- Tiyazid diüretiklerine bağlı
- İmmobilizasyon
- Hipofosfatazi
- Sarkoidoz
- Akut kemik atrofisi
- Renal hastalıklar
- Lityum tedavisi

Kalsiyum Düzeyinin Azalmasına Yol Açan Bazı Sebepler:
- Emiliminde veya alımında azalma (Malabsorbsiyon, D vitamini eksikliği, İnce barsak şant operasyonu)
- Diüretik tedavisi
- Kronik böbrek yetmezliği
- Hipoparatiroidizm
- Tiroidin medüller karsinomu
- Neoplastik hastalıklar (Kemik metastazı, Kalsifiye kondrosarkom)
- Akut pankreatit
- Hipoalbünemi
- Hipomagnezemi
- Hiperfosfatemi
- Kalsitonin ile tedavi edilen Paget hastalığı
- İlaçlar