Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ALBUMİN

Albumin; metalleri, iyonları, yağ asitlerini, aminoasitleri, metabolitleri, enzimleri, hormonları ve ilaçları bağlar. Serum albumininin yarı ömrü 17-26 gündür. Albumin karaciğerde oluşturulur. Normalde az miktarda albumin, dışkı ve idrarla atılır, karaciğerde katabolize olur. Albumin, total proteinin yaklaşık %45-55'ini meydana getirir. Albumin/globulin oranı1-2,5 arasında bulunur.

Normal Değerler: 3,8-5,4 g/dl

Albuminin arttığı durumlar:

Nadiren serum albumini artar.Artması spesifik bir hastalıktan değil, dehidratasyona bağlı olabilir.

Albumininin azaldığı durumlar:

 • Malabsorbsiyon
 • Hipergamaglobilünemi
 • Analbüminemi
 • Karaciğer toksinlerine bağlı
 • Malnütrisyon, açlık, aminoasit eksikliği
 • Karaciğer sirozu
 • Malign hastalıklar
 • Hipotiroidi
 • Alkol
 • Sepsisler
 • Miyokard enfarktüsü
 • Cerrahi ya da travma sonrası
 • Yanıklar
 • Nefrotik sendrom
 • Romatoid artrit
 • Protein kaybettiren enteropatiler
 • Kronik enfeksiyonlar
 • Eklampsi