GÖĞÜS HASTALIKLARI

Kliniğimizde solunumsal ve akciğer hastalıklarının tetkik, tedavi ve takibi (ayaktan) yapılabilmektedir.  Bu hastalıklar başlıca şöyledir:

 • Astım tanı ve tedavisi
 • KOAH tanı ve tedavisi
 • Pnömoni (zatürre) ve Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi) tanı ve tedavisi
 • Kronik öksürük tedavisi
 • Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Bronşit ve bronşektazi tanı ve tedavisi
 • Solunum yolu enfeksiyonları tanı ve tedavisi
 • Pnomotoraks (akciğerin sönmesi) tanısı
 • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi) tanısı
 • Akciğer tümörleri öntanısı
 • İnterstisyel Akciğer hastalıkları öntanısı

Gerekli ve uygun koşullarda solunum fonksiyon testleri, allerjik testler ve bazı radyolojik incelemeler ile hastalarımız değerlendirilmekte ve bilgilendirilmektedir. 

Uzman hekim çalışma saatleri: 09.00 - 12:00 / 13:30 - 16.00


Son Güncelleme:
18/05/2022 - 11:13