3 deri ve zührevi hastalıkları uzman hekim, 1 hemşire ve 1 kat sekreterinin görev yapmakta olduğu dermatoloji birimi; 3 adet doktor muayene odası ve müdahale odasından oluşmaktadır.

Dermatoloji biriminde gerçekleştirilen işlemler şunlardır:

Uzman doktor endikasyonu ve hastanın tercihi göz önüne alınarak elektrokoter (ısı ile yakma) , krioterapi (uçak gazı ile dondurma), molloscum contagiosum total extirpasyonu, pansumanlar, IV ve İM enjeksiyonlar, direkt mikroskopik incelemeler, allerji yama (patch)test  uygulaması ,cilt biopsisi, dermoskopik inceleme ve kozmetik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Allerji yama(patch) testi: Kontakt ekzemalarda etken tespiti için Avrupa standart serisi  allerjenlerinin yama şeklinde sırt derisine uygulanması ve değerlendirilmesi şeklindedir.

Deri biopsisi: Patolojik inceleme yapılabilmesi için hastalıklı deri bölgesinden parça ‘’eksizyonel biopsi’’ tekniği ile alınmakta ve formol içinde hastaya teslim edilerek patoloji laboratuvarına yönlendirilmektedir. Çıkan patoloji raporları uzman hekimce değerlendirilmektedir.

Paterji testi: Behçet Hastalığı majör kriterlerinden birisi olan deri hiperirritabilitesi tespiti için  dermatoloji hemşiresi tarafından  paterji testi uygulanır ve a uzman hekimce değerlendirilmektedir.

İntralezyonal enjeksiyon: Gerekli endikasyonlarda uzman hekimce intralezyonal kortizon enjeksiyonları yapılmaktadır.

Wood lambası: Bazı mantar ve bakteriyal hastalıklar,ciltteki pigmentasyon bozukluklarının tanısının konulmasında kullanılmaktadır.

Direkt mikroskopik inceleme: İlgili deri ,saç ve tırnak bölgesinden alınan kazıntı materyali  mikroskop ile incelenerek mantar,bit tespiti yapılmaktadır.

Dermoskopi: Uzman hekim tarfından el dermoskopu ile benlerin ABCD skorlaması yapılarak malignite riski değerlendirilmekte ve bazı hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.

Dermatoloji birimince hazırlanmış bilgilendirici el broşürleri  birim girişindeki panoda herkesin yararlanabileceği şekilde ve internet sayfamızda bulunmaktadır.  

Dermatoloji birimimizin vermekte olduğu hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesinin imkanlar dahilinde artırılması ve sürdürülmesi kararlılığımızda emeği geçenlere bu vesile ile teşekkür ederiz.

Uzman hekim çalışma saatleri : 09.00 - 12:00 / 13:30 - 16.00

Hemşire çalışma saatleri          : 08.30 - 12:00 / 13:30 - 17.00


Son Güncelleme:
18/05/2022 - 11:12