Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi (BIOB), Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nde (SRM) kullanılan otomasyon programının yönetiminden sorumlu birimdir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın Bilgisayar Koordinatörlüğü de BIOB sorumluluğundadır. Bilgi İşlem ve Otomasyon Biriminin görev ve sorumlulukları aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

  • Sağlık ve Rehberlik Merkezi kullanıcılarının donanım ve yazılım problemlerinin çözüme kavuşturulması, 
  • Yıl içerisinde yeni alımı yapılan bilgisayar ürünlerinin kurulumunun yapılıp gerekli programlarının yüklenerek kullanıma hazır hale getirilmesi,
  • Mevcut PC’lerin işletim sisteminin yenilenmesi ve gerekli programların yüklenerek kullanıma hazır hale getirilmesi, 
  • Otomasyon veritabanı üzerinden tüm birimlere ait hasta istatistiklerinin analiz edilmesi ve birimlerle paylaşılması,
  • Günlük olarak sistem yedeklerinin alınması,
  • Sağlık ve Rehberlik Merkezinin işleyişi konusunda ODTÜ öğrenci ve personelini bilgilendirmek amacıyla sunum dokümanlarının hazırlanması ve bu dosyanın Hasta Kayıt Kabul Birimi’ndeki kiosk ve ODTÜ websitesi üzerinden paylaşılması,
  • Yeni göreve başlayan SRM personeline Meddata Otomasyon Programı kullanıcı eğitiminin verilmesi, e-posta adresi tanımlanması ve sisteme kaydının yapılması,
  • ODTÜ’de yürütülen Bütünleşik Bilgi Sistemi kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda düzenlenen haftalık toplantılara katılım ve gerekli desteğin sağlanması,
  • Sağlık ve Rehberlik Merkezi web sayfasının birimlerden gelen istekler doğrultusunda güncellenmesi.

Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi


Son Güncelleme:
18/05/2022 - 11:12