Kuruluşun tüm hizmet ve işlemlerinin, kanun, tüzük ve yönetmeliklere  uygun olarak ve sosyal hizmet ve eşitlik ilkesi anlayışı  içinde, görevlilerce bu yönetmelikte kendilerine verilen yetki ve sorumluluklar kapsamında en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

Kalite politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için olanak yaratmak, SRM’ deki tüm personelin kalite ile ilgili görev ve yetki sorumlulukları dahilinde hareket etmelerini sağlamak, proje takımları kurulmasına ve sağlıklı çalışmasına olanak yaratmak, kullanıcı ve çalışan memnuniyetinin düzenli aralıklarla ölçülmesini ve şikayet/önerilerin sağlıklı olarak değerlendirilmesini sağlamak,

Hastaların gözlem, muayene ve laboratuvar incelemeleri ile tanı ve tedavileri konusunda ilgili birim amirleri ve çalışanların çalışmalarını kontrol etmek ve bu konularda onların modern bilimsel yöntemleri uygulamalarına yardımcı olmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak,

SRM’nin personel gereksinimini, kadro ilerlemelerini ve yer olanaklarını göz önünde bulundurarak saptamak ve ilgili daire başkanlığına teklifte bulunmak.


Son Güncelleme:
27/03/2018 - 09:19