Sağlık ve Rehberlik Merkezi


Hastadan Kan Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Kan örneğinin hemolizli olması:

Hemoliz, kan hücresi elemanlarının seruma ya da plazmaya geçişidir. Bu da klinik kimyasal analizde önemli bir hata kaynağı oluşturmaktadır. Analitik sonuçlarda oluşan hataların olası nedenleri şunlardır:
Eritrositlerde, plazma ya da serumdan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan maddeler hücre zarındaki hasar nedeni ile dışarı çıkar. Bu durum test sonuçlarında yalancı yüksekliklere neden olur. Bu parametrelere potasyum, demir, magnezyum, kreatinin, ALT, AST, LDH, asit fosfataz, CK. örnek olarak verilebilir.
Hemoglobinin absorbans değişikliklerine yol açması.
Hemoglobininin bazı kimyasal reaksiyonlar ile etkileşim göstermesi.
Kan örneğnin lipemik olması:

Serum örneğinin lipemik olması mevcut bulanıklığa bağlı olarak, türbidimetri ve absorbans ölçümlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bunun sonucunda özellikle sodyum, potasyum, klor, lityum gibi parametrelerde yalancı düşük ölçümler tespit edilmektedir.

Serum örneğinin ikterik olması:

İkterik serum veya plazmalar özellikle 400-500 nm'deki ölçümleri etkilemektedir. Kan alımı sırasında yanlış vücut pozisyonu da birçok parametrenin serum değerlerini olumsuz yönde etkilemektedir.