Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İDRAR KÜLTÜRÜ

İdrar yollarının herhangi bir yerinde enfeksiyon oluştuğunda hastalığa neden olan mikrop, hemen herzaman idrarla dışarı atılır. Enfeksiyon etkenini doğru saptayabilmek ve etkili antibiyotik tedavisi uygulayabilmek için idrar kültürü yapılması gerekir. Böylece hem hastalığa neden olan mikrop saptanır, hem de bu mikrobu hangi antibiyotiklerin daha çabuk ortadan kaldırabileceği belirlenir.
Sağlıklı olduğu bilinen bireylerde dahi, idrar tümüyle steril değildir.

İdrar yolu enfeksiyonu sikayeti olan hastada, incelenen idrarın mililitresinde 100.000 ya da daha fazla bakteri saptanırsa idrar kültürünün pozitif sonuç verdiği, başka bir deyişle idrar yollarında enfeksiyon olduğu söylenebilir. Ayrıca, gene şikayeti olan, idrarında beyaz kümeler bulunan bir hastada sık rastlanan idrar mikroplarından biri mililitrede 100 koloni bile ürerse (Örn: Gram (+) bakteriler) kültür sonucu pozitif sayılır.