Sağlık ve Rehberlik Merkezi


GÖZ KÜLTÜRÜ

Konjunktivadan muayene maddesi, alt kapak aşağı çekilerek alt forniksten eküvyon ile alınır. Eküvyon kapak kenarlarına değdirilmemelidir.

Boğaz, Gastrointestinal Sistem, Solunum Sistemi, Vajen ve Derinin kendine has, özel bakteri floraları mevcuttur.Alınan materyallerin, uygun besiyerlerindeki kültürü ile normal floraları dışında gelişen patojen mikroorganizmalar teşhis edilerek tanıya gidirlir.