Sağlık ve Rehberlik Merkezi


GAİTA KÜLTÜRÜ

Sindirim kanalında çeşitli hastalıklardan sorumlu bakterilerin dışkıda aranmasına yönelik bir girişimdir. Dışkı örneğinin alınmasından en az bir hafta öncesine değin hastaya baryum verilmemesi ya da antibiyotik tedavisi uygulanmamış olması gereklidir. Dışkı kültürünü tekrarlamak, belirli bir süre boyunca dışkıyı incelemekaçısından faydalıdır.

Dışkıda çok sayıda bakteri bulunur. Yapılan incelemede amaç bütün mikropları değil, hastalık yaptığı kesin olan bazı türleri belirlemektir.Alınan dışkı örneklerinde bakteri aramak için geliştirilen yeni kültür ortamları sayesinde enfeksiyon kaynaklı ishallerin büyük bir bölümünde, etken bakteriyi belirlemek olasıdır.