Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İDRARDA PROTEİN

Normal bir idrarda kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır. 24 saatlik idrada ise 1-14 mg/dl arasında protein çıkabilir, bunun üstündeki değerler patolojik olarak kabul edilir. Protein sabah ilk idrarda bakılmalıdır. Dilüe idrarda protein saptanamayabilir.

Normal bir kişinin idrarla çıkardığı proteinin 10-15 mg'ı albumindir, geri kalanı ise değişik plazma proteini ve renal hücrelerden köken alan glikoproteinlerdir. Egzersiz, ateşli hastalıklar ya da ağır dehidratasyon böbrek hastalığı olmadan proteinüriye neden olabilir.

Albumin için 'dibstick' testi genel olarak hafif zincirli globulinleri saptayamaz, ve fazla alkali idrarda yalancı pozitif test sonucu verebilir.

Proteinürideki başlıca yalancı pozitif test sonuçları sebepleri:
Gross hematüri
Aşırı yoğun idrar
Aşırı alkali idrar(Örneğin üre-indirgeyen bakterilerle üriner sistem enfeksiyonu)
Antiseptik kontaminasyon
Phenazopyridine
Radyoopak kontras madde
Tolbutamide metabolitleri
Yüksek seviyede sefalosporin veya penicilin anologları
Sülfonamid türevleri

İdrarda protein düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:
Nefritler
Nefrotik sendrom
Nefrosklerozis
Böbrek infeksiyonları
Sistemik nedenlerle böbrek tutulumu:
Amiloidozis
DM (Şeker hastalığı)
SLE
Polikistik böbrek hastalığı
Yanlış kan transfüzyonu
Gebelik toksemisi
Prerenal organik nedenler:
Ağır anemi
Ağır şok
Konjestif kalp yetmezliği
Renal ven trombozu
Konvülsiyonlar
Bazı karaciğer hastalıkları
Üreterler, prostat ya da üretra taşları