Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İDRARDA KETON

İdrarda ketonun normal durumlarda kalitatif olarak negatif olması gerekmektedir. Glukoz metabolizmasının bozulduğu durumlarda, yağ metabolizmasının fazla miktarda olan ara ürünleri, özellikle betabütirik asit ve asetoasetik asit, idrardan atılır. İdrar oda sıcaklığında bekletilirse son madde yavaş olarak asetona dönüşür. Açlıkta ve karbonhidratsız olan ancak yeterli yağın alındığı beslenmelerde artma oluşur. Renal tübüler bozukluk olduğu durumlarda, kanda ketonlar yükseldiği halde idrarda çıkmayabilir.

İdrarda ketonun arttığı bazı durumlar:
Diabetes Mellitus
Ateş
İshal
Şiddetli kusmalar
Tirotoksikozis
Ağır renal glikozüri
Gebelik toksemisi
Kaşeksi
Bazı sindirim bozuklukları
Kloroform ve eter anestezisi sonrası