Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İDRARDA HEMATÜRİ

Mikroskobik hematüride, eritrosit sayısı sebep olan lezyonun önemi ile ilişkili değildir. Kan pıhtılarının varlığı hemen daima kanamanın glomerül kaynaklı olmadığını gösterir. Eritrosit ya da hemoglobuluin silindirleri kanın glomerül kaynaklı olduğunu gösterir.

Bazı hematüri sebepleri:
Gros Mikroskopik
Böbrek %15 %6
Prostat %23 %27
Üretra %4 %23
Üreter %6 %1
Mesane %40 %9
Genel (İYE...) %2
Sistemik (hemofili...) %1
Esansiyel hematüri %8,5 %44