Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İDRARDA GLUKOZ

İdrarda glukoz değeri normalde negatif olmalıdır; çünkü normalde tüm glukoz böbrek glomerüllerinden filtre edilir ve proksimal tübüllerden geri emilir. Böbrek eşiği normalde 170 mg'dır. Kanda yaklaşık bu düzeyin üstüne çıkarsa idrarda da glukoz çıkması beklenir. Buna karşılık bazı hastalarda böbrek eşiğinin yüksek olması nedeni ile, yüksek serum glukoz değerine rağmen idrarda bulunmayabilir. İdrarda yüksek vitamin C konsantrasyonu da yalancı pozitifliklere yol açabilir.

İdrar glukoz düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:
Diabetes mellitus (Şeker hastalığı)
Konjenital böbrek hastalıkları
Gebelik
Uzun süre açlık
Karbon monoksit zehirlenmesi
Kurşun zehirlenmesi
Hipertiroidizm
Akromegali, jigantizm
Cushing sendromu
Adrenokortikal hiperplazi
Emosyonel glukozüri
Kafa travmaları ve bazı intrakranial tümörler
Aşırı glukozun ağızdan alınması
Sepsis
Eter anestezi
Postgastrektomi glukozürisi