Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İDRARDA BİLİRUBİN

Normalde, saptanabilir düzeyde bilirubin rutin uygulanan metodlarla idrarda bulunmaz.

İdrar bilirubininin arttığı bazı durumlar:

- Obstrüktif sarılık
- Hepatosellüler sarılık
- Kanda direkt bilirubinin arttığı diğer tüm patolojiler