Sağlık ve Rehberlik Merkezi


GEBELİK TESTİ

Analiz Materyali: Serum, plazma, idrar.
Metod: İmmünoassay ölçümü.  

Testin pozitif olduğu başlıca durumlar:

  • Gebelik: Test en erken beklenen menstruasyon tarihinden 4 gün sonra pozitif olur. 10-14 günde > %95 güvenilirdir. HCG 60. - 70. Günde tepe yapar, sonra giderek azalır.
  • Hidatiform mol, Koriyokarsinom: Bu test hastaların > %60'ında 1 veya daha ölçümde negatif, > %20'sinde tüm ölçümlerde negatiftir. Bu sebeple daha duyarlı ölçüm metodları kullanılmalıdır.( Ör: Radyoimmünoassay gibi.). Bu durumdaki hastaların klinik gidişlerini takipte kantitatif değerler kullanılmalıdır.

Seyrelmiş idrar, Atlanmış abortus vakaları, ölü fetus sendromu ve ektopik gebelikte yalancı negatif sonuçlar çıkabilir. Bakteriyal kontaminasyon, idrarda kan ve protein olması ve metadone tedavisindeki hastalarda yalancı pozitif sonuçlar bulunabilir.