Sağlık ve Rehberlik Merkezi


C-REAKTİF PROTEİN (CRP)

Antikor olmayan bu beta globulin,normal serumda az miktarda bulunur ve hemen her akut inflamatuvar reaksiaksiyona(virüs ya da bakteri infeksiyonu, romatizmal ateş) yanıt olarak gelişir.Bu durumda CRP serun düzeylerinin yükselmesi ile aynı öneme sahiptir. İnsan serumunda CRP düzeyi CRP'ye karşı tavşan antikorları ile oluşturulan immunopresipitasyonun ölçülmesiyle belirlenir ve reaksiyon gücü (+1) ile (+4) arasında derecelendirilir.

Herhangibir akut inflamatuar veya nekroz olayında CRP, oldukça erken dönemde yükselir. İyileşme ile CRP yine en erken düşer. CRP inflamatuar olay steroid veya salisilatla baskılandığı zaman kaybolur.

Akut MI: CRP 24-48 saatte ortaya çıkar, üçüncü gün düşmeye başlar ve 1-2 hafta sonra negatifleşir. CRP düzeyinin normale dönmemesi kalp ya da başka bir yerde doku hasarı olduğunu gösterir.

Cerrahiyi takiben: CRP 4-6 saatte yükselir. 48-72 saatte tepe yapar. Postoperatif üçüncü günden sonra azalmaya başlar. Komplikasyonları izlemekte lökosit, sedimantasyon, ateş ve kalp hızından daha duyarlı olduğu belirtilmektedir.

Bakteriyal ve viral enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, MI ve yanıklarda hastalıkaktivitesini düzenlemekte yararlı olabilir.

Lösemi: Ateş, blast krizi ve sitotoksik ilaçlar CRP de yalnızca orta derecede artma yaparlar, ancak eşanlı enfeksiyon CRP'de belirgin artışa yol açar ve antibiyotik tedavisine cevabı izlemekte yararlıdır.

CRP, Crohn hastalığında ülseratif kolitten daha fazla yükselir ve Crohn hastalığında relaps, remisyon ve tedaviye cevap ile uyumludur.