Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ROMATOİD FAKTÖR (RF)

Romatoid faktör (RF) testi, romatoid etkenini ortaya koyan bir kan testidir. Romatoid etkenler insan ya da hayvan immünoglobulinlerine karşı geliştirilmiş özgün antikorlardır.

Normalde romatoid etken testi negatiftir, yani sağlıklı kişinin kanında romatoid etken bulunmaz. Aslında sağlıklı kişilerin 1-3'ünde özgün olmayan düşük titreli bir pozitiflik görülebilir. Dolaşan kanda romatoid etkenin varlığını gösteren bir pozitif test dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle titre fazla yüksek değilse yani 1/80'den düşükse yaklaşım daha dikkatli olmalıdır.

Romatoid artiritin tanısının klinik bir tanı oldupu unutulmamalıdır.Romatoid etken testinin pozitif olması tanı açısından yararlıdır ama tek başına hiçbir zaman belirleyici değildir.Öte yandan romatoid etken testinin negatif çıktığı bazı olgularda kesin romatoid artirit belirtileri bulunabilir. Romatoid etken testi, yetişkinlerin klinik olarak hastalıktan etkilenmiş eklemlerinin sinoviya sıvısında uygulandığında tanı açısından daha uygun bir değer kazanır.

Pozitif bir romatoid etken testinin negatifleşmesi hastalığın seyri açısından olumlu bir gelişmedir ve uygulanan tedavinin etkili olduğunu gösterir.