Sağlık ve Rehberlik Merkezi


KOMPLEMANLAR

Kopleman sistemi bir dizi plazma proteininden teşekkül eder (C1-C9). Bunlar serumda inaktif bir formda bulunurlar. Aktivasyon Ag-Ab-Kompleman kompleksinin bir araya gelmesiyle oluşur. Aktivasyon direkt veya indirekt bir yabancı maddenin (örn:bakteriler) etkisiyle ortaya çıkar. Mesela:

- Lökosit ve makrofajların uyarıcı etkisi
- Damar permeabilitesinin artması
- Fagositozun artması gibi...

Regülasyon C1-esteraz-inhibitör gibi inhibitörlerin mevcudiyeti ile sağlanır.

Başlıca serumda ölçülen komplemanlar; C1, C3, C4 olarak sıralanabilir.

Bazı hastalıklarda ölçülen C3 ve C4 düzeyleri