Sağlık ve Rehberlik Merkezi


İMMÜNGLOBULİNLER

İmmünglobulin tetkiki dendiğinde akla 3 temel immünglobulin gelir. Bunlar; IgG, IgA, IgM ve IgE'dir. Ayrıca IgG'nin subgruplarıda mevcuttur. Bunlarda IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4'dür. Immünglobünler çeşitli hastalılarda farklı yükseklik veya/ve düşüklükle gösterirler.

Bunlar kısaca özetlenecek olursa:

 

İmmünglobolin E'nin arttığı başlıca bazı durumlar:
-
Eksojen Astım:%60
- Saman Nezlesi:%30
- Atopik Ekzema
- Paraziter hastalıklar
- E-miyeloma
- Multipl Myeloma
- Ürtiker ve anjioödem
- Pulmoner allerjik aspergillozis
- Diğer bazı allerjik hastalıklar

IgE'nin normal ya da düşük olduğu durumlar:
- Sitotoksik ilaç tedavisi
- İlerlemiş malign hastalıklar