Sağlık ve Rehberlik Merkezi


BETA HCG

HCG gebelik sırasında eteneden salgılanır Gebe olmayan sağlıklı kişilerin kanındaki HCG düzeyi 1ng/ml'nin altındadır. Yumurtalık ve erbezlerinde koryokorsinom ve embriyonal kanser gibi ender görülen tümörlerin ortaya çıktığı durumda bu düzeyin üzerine çıkar. Öbür tümör türlerinde HCG genellikle yükselmez.