Sağlık ve Rehberlik Merkezi


MONOSİTLER (MO)

Analiz Materyali: Tam kan (EDTA'lı)
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat
Normal değerler:
1,7-9,3 %

Monosit düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:

 • Bakteriyel infeksiyonlar:
  • Tüberküloz
  • Sifiliz
  • Brusellozis
  • Septisemi
 • Akut infeksiyonları iyileşme dönemleri
 • Lökopenik infeksiyoz monositoz
 • Protozoal ve riketsiyal infeksiyonlar:
  • Malarya
  • Tifus
  • Kala-azar
 • Hematolojik hastalıklar:
  • Monositik lösemi
  • KML ve diğer miyelpproliferatif hastalıklar
  • Multipl miyeloma
  • Gauher hastalığı
  • Niemann Pick hastalığı
  • Polisitemi
 • Lenfomalar
 • Over kanseri
 • Mide kanseri
 • Meme kanseri
 • Melanomalar
 • Kollegen doku hastalıkları
 • Granülomatöz hastalıklar
 • Kronik yüksek doz steroid
 • Tetrakloretan zehirlenmesi
 • Nedeni bilinmeyen bazı ateşli hastalıklar