Sağlık ve Rehberlik Merkezi


LENFOSİTLER (LY)

Analiz Materyali: Tam kan (EDTA'lı)
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat
Normal değerler:
20,5-51,1 %

Lenfosit düzeyinin artmasına yol açan bazı sebepler:

 • İnfeksiyon hastalıkları:
  • Akut infeksiyoz lenfositozis
  • Sitomegalovirus infeksiyonu
  • Bordatella pertussis
  • Diğer viral enfeksiyonlar.
  • Toksoplazmosis
 • Ülseratif kolitis
 • Crohn hastalığı
 • Vaskülitler
 • İlaç hipersensitivitesi
 • Addison hastalığı
 • Tirotoksikozis

Lenfosit düzeyinde azalmaya yol açan bazı sebepler:

 • İlerlemiş malign hastalıklar
 • Evre II-III Hodgkin hastalığı
 • Kalıtsal immünglobulin hastalıkları
 • Aplastik anami
 • Ağır sol kalp yetmezliği
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Cushing sendromu
 • Stres
 • Miyastenia gravis
 • Böbrek yetmezliği
 • Miliyer tüberküloz