Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ERİTROSİTLER (RBC)

Analiz Materyali: Tam kan
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat
Normal değerler: ---

Eritrositler başlıca çeşitli tip anemilerde (kansızlık) düşük olarak saptanırlar. Bu anemileri üç grup altında sınıflıyabiliriz:

Mikrositer Anemiler: (MCV<80)
-
Demir eksikliği anemisi
- Talassemi
- Sideroblastik anemi
- Kurşun zehirlenmesi
- Kronik enfeksiyon anemisi
- Pridoksin eksikliği

Makrositer Anemiler: (MCV>94)

Megaloblastik anemiler:
- Vitamin B12 eksikliği
- Folik asit eksikliği
- DNA sentezinin kalıtsal bozukluğu
- DNA sentezinde ilaca bağlı bozukluklar

Megaloblastik olmayan anemiler:
- Akselere eritropoezis
- Membran yüzey alanının artması (Karaciğer hastalığı, tıkanma sarılığı, splenektomi sonrası)
- Nedeni bilinmeyenler (Miksödem, hipoplastik anemi, aplastik anemi)

Normositik Anemiler: (MCN:82-92)
-
Yakın zamanda kan kaybı
- Kemik iliği infiltrasyonu
- Hemolitik hastalıklar
- Hipoplastik kemik iliği
- Kronik hastalıklar (Kronik infeksiyonlar, kollagen doku hastalıkları, malign hastalıklar, idiyopatik)
- Endokrim bozukluklar (Hipotiroidi, adrenal yetmezlik)
- Plazma hacminin fazla genişlemesi (Gebelik, aşırı hidrasyon)

Eritrosit düzeyinde artış yapan bazı sebepler:

Primer eritrositozis:
- Polisitemia vera
- Saf eritrositozis

Sekonder eritrositozis:
- Yüksekde yaşama
- Kronik akciğer hastalığı
- Alveoller hipoventilasyon
- Kardiyovasküler sağ-sol şantlar
- Yüksek oksijen affinitesi olan hemoglobinopatiler
- Karboksihemoglobinemi
- Tümörlerin eritropoietin veya diğer eritropoetik substantları oluşturması: (Renal hücreli kanser, Hapatosellüler kanser, over kanseri, feokromasitoma)
- Renal hastalıklar: (Kistler, hidronefroz, renal transplantasyon, nefrotik sendrom, uzun süren hemodiyaliz)
- Adrenokortikal hipersekresyon
- Dışardan androjenlerin verilmesi
- Esansiyel eritrositozis