Sağlık ve Rehberlik Merkezi


EOZİNOFİLLER (EO)

Analiz Materyali: Tam kan (EDTA'lı)
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat
Normal değerler: ---

Eozinofillerin artmasına yol açan bazı sebepler:
- Allerjik hastalıklar (Bronşial astma, Saman allerjisi, Allerjik rinit, Ürtiker, Anjionörotik ödem, İlaç reaksiyonları)
- Deri hastalıkları
- Egzema
- Psoriazis
- Eksfoliyatif dermatit
- Mukozis fungoides
- Paraziter hastalıklar
- İnfeksiyonlar (Ağır infeksiyonlarda nadiren, Bazen infeksiyonların iyileşme döneminde)
- Poliarteritis nodoza
- Pulmoner eozinofili
- Hematopoetik sistem hastalıkları (Kronik miyeloproliferatif sendromlar, Polisitemia rubra vera)
- Malign neoplastik hastalıklar
- İmmün yetmezlikler
- Kollagen doku hastalıkları
- Bazı endokrin hastalıklar (Addison hastalığı, Hipopitüiterizm)
- Zehirlenmeler
- Böbrek hastalıkları
- Ülseratif kolit
- Gastrit
- Ailesel eozinofili

Eozinofil düzeyinde azalmaya yol açan bazı sebepler:
- Steroidlerin verilmesi
- ACTH verilmesi
- Stres sonrası
- Belirgin entoksikasyonlar
- Cushing sendromu