Sağlık ve Rehberlik Merkezi


BAZOFİLLER (BA)

Analiz Materyali: Tam kan
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat
Normal değerler: ---

Bazofil düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:
- Bazofilik lösemi
- Miyeloproliferatif hastalıklar
- Mastositosis
- Hadgkin hastalığı
- Kolit
- Hipotiroidi
- DM

Bazofil düzeyinde azalmaya yol açan bazı sebepler:
- Akut romatizmal ateş
- Lober pnömoni
- Steroid tedavisi
- Tirotoksikozis
- Stres