Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ÜRE

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma(EDTA'lı veya Sitratlı)
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat, buzdolabında 24-48 saat.
Metod: Üreaz
Analizi Etkileyen Olumsuz Faktörler: Hemolizli, lipemik, ikterik seru örnekleri tercih edilmemelidir. Ayrıca, amonyum içeren anti koagülanların kullanıldığı tüpler kullanılmamalıdır.
Normal değerler:
Erkek: 10-50 mg/dl
Kadın: 10-50 mg/dl

İnsan vücudunda nitrojen artıkları yüksek derecede eriyebilirliği olan ve toksik olmayan üre bileşiğine dönüştürülmektedir. Orta derecede aktif bir insan günde 300 gr karbonhidrat, 100 gr protein ve 100 gr yağ aldığı zaman, yaklaşık 16,5 gr azot atar. Azotun %95'i böbreklerden, %5'i ise dışkı ile atılır. İnsanlarda azot atılımının en önemli yolu, karaciğerde ürenin sentez kana geçmesi ve böbrekler tarafından temizlenmesidir. Normal sağlıklı bir insanda, atılan azotun %80-90'ını üre meydana getirir.

Üre Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler:

 • Böbrek fonksiyonlarının bozulması
 • Prerenal yetmezlik;
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Su ve tuz kaybı(kusma, diare, diürez, terleme)
  • Şok
 • Postrenal yetmezlik;
  • Üriner yol tıkanmaları
 • Artan protein katabolizması;
  • Gastrointestinal hemoraji
  • Akut MI
  • Stres
 • Diyetle yüksek protein alınması

Ürer Düzeyinin Azalmasına Yol Açan Bazı Sebepler:

 • Karaciğer yetmezliği
 • Böbrek yetmezliği oluşmamış nefrotik sendrom
 • Kaşeksi
 • Uygunsuz ADH sendromu
 • Gebeliğin ileri dönemleri
 • Akromegali