Sağlık ve Rehberlik Merkezi


TRANSFERRİN

Transferrin insan vücudunda demiri taşıyan bir proteindir. İyonize demir kanda transferrine bağlanarak taşınır. Her transferrin molekülü, iki demir iyonunu taşıyabilir. 1 gr. Transferrin 1,4 mgr. Demir taşıma kapasitesine sahiptir.

Tek başına transferrin düzeyinin ölçümü bir anlam taşımaz. Demir eksikliğinin tespitinde transferrin ile beraber serum demir düzeyi ve ferritin düzeylerininde ölçülmesi gerekmektedir.

Aç karnına alınan serum veya plazmadan transferrin düzeyi ölçülmektedir.

Transferrinin normal değerleri:

Erkek: 275-430 mg/dl
Kadın: 275-430 mg/dl.

Serum transferrin düzeylerinin düşük olduğu durumlar:

- Akut ve kronik enfeksiyonlar
- Tümörler
- Ciddi beslenme bozuklukları
- Hemokromatozis
- Bazı genetik hastalıklar
- Karaciğer hastalıkları
- Alkolizm
- Gebelik
- Kan transfüzyonları gibi ...