Sağlık ve Rehberlik Merkezi


KREATİNİN FOSFOKİNAZ İZOENZİMLERİ

Analiz Materyali: Serum.
Alternatif Materyal: Plazma.
Metod: Enzimatik.
Normal değerler: CK-MB: <16 U/L

Kreatin fosfokinaz izoenzimleri elektroforezde üçe ayrılmaktadır. İzoenzim MM özellikle iskelet kasında bulunur ve total izoenzim düzeyinin %97-100'ünü meydana getirir.MB izoenzimi miyokardda bulunur ve %0-3'ünü oluşturur. BB ise beyindeki izoenzimdir.

Kreatin fosfokinaz izoezimlerinin artışına yol açan bazı patolojiler:

I. KFK-MM:

a) Kas hastalıkları.
b) Rabdomiyolizis.
c) Ağır egzersiz sonrası.
d) Beyin travması.

II. KFK-MB:

a) MI.
b) Ağır kas travması.
c) Ağır kas hastalıkları.
d) Reye sendromu.
e) Kayalık dağlar humması.

III. KFK-BB:

a) Bazı karsinomlar:
- Küçük hücreli karsinom.
- Over karsinomu.
- Meme kanseri.
- Prostat kanseri.
b) Biliyer atrezi.
c) Ağır şok.