Sağlık ve Rehberlik Merkezi


KREATİNİN FOSFOKİNAZ

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma.
Metod: Enzimatik.
Normal Değerler:
Kadın:25-170 U/L
Erkek: 25-195 U/L

Bu enzim stabil değildir. Alyuvarların içeriği enzim aktivitesini inhibe eder. Serum pıhtıdan dikkatle ayrılmalıdır. Kan alındlktan sonra çalışma gecikecekse serum dondurulmalıdır. Enzim, kreatin fosfatı ADP'nin varlığında kreatin ve ATP'ye dönüştürür. Bu reaksiyonlar, özellikle çizgili kasda oluştuğu için, enzim de en çok bu noktada bulunur. Kalpde ve beyinde de fazla miktarda bulunmaktadır. Ağır egzersiz serum düzeyinin 1-2 gün artmasına neden olur.

Kreatin fosfokinaz düzeyinde artmaya yol açan bazı patolojiler:

1) MI: Serum düzeyi 3. Saatte artar, 36. Saatte pik yapar, 4. Günde normal düzeye iner.

2) Kas travması: Özellikle beraberinde arter tıkanıklığı olan olgularda serum düzeyi 15 gün yüksek seyreder.

3) Progressif müsküler distrofi: Genç hastalarda kan düzeyi normal üst sınırın 50 katına kadar yükselebilir.

4) Polimiyozitis.

5) Serebrovasküler olaylar: Pik değer 48. Saatte oluşur, ve 3-4. Günde düşer. Beyin sapı enfarktları ya da anjiyomalarda artış görülmez.

6) Serebral iskemi ve anoksi.

7) Ağır hemofililer: Kanama kaslarda olduğu zaman kreatin fosfokinaz düzeyi artar. Tedaviden sonra 10 gün içinde normal düzeye iner. Eklem içine kanama olduğu zaman artış olmaz. Bu nedenle ayırıcı tanıda yararlı olabilir.

8) Nekrotik glioma.

9) Tetanoz.

10) Hipotiroidizm.

11) Anestezi sonrası malign hiperpireksi.

12) Hipnotik ilaçlara bağlı uzun süren komalar.

13) Enfeksiyon hastalıkları: Tifo gibi.

14) Eroinmanlarda.

15) Karbon monoksit zehirlenmesi.

16) Hipotermi.

17) Kronik alkolizm.

18) Mc ardle sendromu.

19) Akut manik-depressif hastalıklar.

20) İlaçlar:metin, karbenekselon, klofibrat, pentazosin, diamorfin enjeksiyonu, ampisilin ve karbenisilinin intramüsküler enjeksiyonu gibi.