Sağlık ve Rehberlik Merkezi


KREATİNİN

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: ---
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat, buzdolabında 24-48 saat.
Metod: Jaffe metodu.
Analizi Etkileyen Olumsuz Faktörler: Hemolizli ve ikterik serum örnekleri tercih edilmemelidir. Ayrıca yüksek kan şekeri olan serum örneklerinde yalancı yüksek ölçümlere sebep olunabilir.
Normal değerler:
Erkek: 0,9-1,5 mg/dl
Kadın: 0,7-1,3 mg/dl

Kreatinin, kreatin molekülünün anhidritidir. Büyük oranda kasda kreatin fosfatın, irreversibl enzimatik olmayan dehidratasyonu ile oluşur. Kreatininin 24 saatlik idrarla atılımı kas kitlesi ile orantılıdır. Kreatin molekülünden farklı olarak, kreatinin artık ürünüdür. Kreatinin klirensi glomerüler filtrasyon oranının belirlenmesinde kabul edilen bir ölçümdür.

Kreatinin Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler:

 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği:
  • Prerenal nedenler
   • Hipovolemi
   • Hipotansiyon
   • Ağır enfeksiyonlar
  • Renal nedenler
   • Glomerülonefritler
   • DIC
   • Transplantasyon rejeksiyonu
   • Nefrotoksisite
   • İntertisyel nefritler
   • Piyelonefritler
   • Diabetik böbrek hastalığı
   • Multisistem hastalıklar
  • Postrenal nedenler
   • Tübüler obstrüksiyon
   • Üreter hasarı
   • Üreter obstrüksiyonu
   • Üretrada taş
 • İlaçlar
 • Nefrotik sendrom
 • Karaciğer hastalıkları ile birlikte olan böbrek yetmezlikleri:
  • Hepatosellür hastalıklar
  • Tıkanma sarılığı
  • Uzun süren hipotansiyon
 • Metabolik hastalıklar:
  • Orak hücreli anemi
  • Karaciğer ve böbrek amiloid infiltrasyonu
 • Akromegali ve jigantizm
 • Kanserli hastalarda gelişen böbrek yetmezliği
 • Böbrek tümörleri ve tümör invazyonları