Sağlık ve Rehberlik Merkezi


GLOBULİN

Globulinler dört ana grupta toplanabilir;

Alfa-1 globulinler: Transkortin, tiroksin bağlayan protein, lipoprotein, glikoprotein, antitripsin.
Alfa-2 globulinler: Glikoprotein, makroglobulin, haptoglobulin, seruloplazmin
Beta globulinler : Lipoprotein, glikoprotein, transferrin.
Gama globulinler : IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

Normal değerler:1,9-3,7g/dl.

Globulinlerde artmaya yol açan başlıca patolojiler:

- Dehidratasyon, ateşli hastalıklar, malnütrisyon.
- Multipl miyeloma
- Sarkoidozis
- Kollajen doku hastalıları
- Akut ve kronik enfeksiyonlar
- Metastatik karsinomlar

Alfa 1 Globulinler:

Normal değerler: 0,2-0,3 gr/dl

Transkortin, tiroksin bağlayan protein, lipoprotein, glikoprotein, antitripsin, alfa 1 globulinlerdir. Alfa 1 globulin gebeliğin son iki trimasterinde orta derecede artış gösterir.

Alfa 1 globulinlerin arttığı başlıca patolojik durumlar:

 • Akut enfeksiyonlar

 • Kronik enfeksiyonlar

 • Romatoid artrid

 • Poliarteritis nodoza

 • Akut romatizmal ateşin erken dönemi

 • SLE

 • Koroner arter trombozu

 • Radyasyona bağlı doku hasarı

 • Kemik kırıkları

 • Akut ve kronik nefritler

 • Piyelonefritler

 • Karaciğer hastalıkları

 

Alfa 1 globulinlerin azaldığı başlıca patolojik durumlar:

 • Nefrotik sendrom

 • Karaciğer nekrozu


Alfa 2 globulinler:

Normal değerler: 0,4,1,0 gr/dl

Glikolproteinler, makroglobulinler, haptoglobulin, seruloplazmin alfa 2 globulinlerdir.Alfa 2 globulinler gebeliğin 2. ve 3. Trimasterinde yükselir. Doğumda yüksek bulunur, 6 aylıkken normal seviyelerine düşer.

Alfa 2 globulinlerde artmaya yol açan başlıca patolojiler:

 • Akut enfeksiyonlar

 • Kronik enfeksiyonlar

 • SLE

 • Romatoid artrid

 • Poliarteritis nodoza

 • Akut romatizmal ateşin erken dönemi

 • Sarkoidozis

 • Akut ve kronik nefritler

 • Piyelonefritler

 • Nefrotik sendrom

 • Cushing sendromu

 • Viral hepatit

 • Siroz

 • Karaciğer nekrozu

 • Malign hastalıklar


Beta globulinler:

Normal değerler: 0,5-1,1 gr/dl

Beta globulinler; lipoproteinler, glikoproteinler ve transferrini oluşturur. Bu globulinler gebeliğin 2. ve 3. Trimasterinde yükselirler. Yeni doğanda hafif artış vardır.

Beta globulinlerin artışına yol açan başlıca patolojiler:

 • Primer ksantomatozis

 • Esansiyel hiperkolesterolemi

 • Esansiyel hiperlipidemi

 • Biliyer siroz

 • Viral hepatit

 • Poliarteritis nodoza

 • Multiple miyeloma

 • Nefrotik sendrom

Beta globulinlerde azalmaya yol açan başlıca patolojiler:

 • Bazı karaciğer nekrozlu olgular


Gamma globulinler:

 Normal değerler: 0,7-1,2 gr/dl

Gamma globulin bandı geniş ve yaygındır; çünkü yapılarında değişiklikgösterirler ve bu nedenle farklı hızlarda hareket ederler. İmmünoglobulinler karaciğerde yapılmayan tek plazama proteinlerdir.

İnsan imünoglobulinlerin başlıca özellikleri:

 

IgG

IgA

IgM

IgD

IgE

L zinciri

K ve Lambda

K ve Lambda

K ve Lambda

K ve Lambda

K ve Lambda

Serum konsantrasyonu

700-1500 mg/dl

90-450 mg/dl

40-250 mg/dl

0,3-40 mg/dl

0,006-0,16 mg/dl

Yarı ömrü

23 gün

5,8 gün

5,1 gün

2,8 gün

2,3 gün

Molekül ağırlığı

150000

160000-400000

900000

180000

190000

Elektroforezde saptanan protein oranları:

Albumin: Totalin %52-68

Alfa 1 globulin: Totalin %2,4,4,4

Alfa 2 globulin: Totalin %6,1-10,1

Beta globulin: Totalin %8,5-14,5

Gamma globulin: Totalin %10-21