Sağlık ve Rehberlik Merkezi


GGT (GAMAGLUTAMİLTRANSFERAZ):

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma(Heparinli, EDTA'lı)
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat, buzdolabında 24-48 saat.
Metod: Szass.
Analizi Etkileyen Olumsuz Faktörler: Hemolizli, lipemik, ikterik serum örnekleri.
Normal değerler:
Erkek: 11-43 mg/dl
Kadın: 9-37 mg/dl

GGT, terminal glutamik asidi bir peptidden diğer peptide, ya da amino asitlere transfer eder. GGT özellikle böbrekler, pankreas, biliyer sistem, ince barsak, dalak, kalp ve beyinde bulunur. Karaciğer hastalıklarının tanısında duyarlı bir testtir. Alkolik karaciğer bozukluğunda önce yükselir ve daha spesifiktir.

GGT Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler:

Karaciğer hastalıkları;
- Akut hepatitler
- Kronik hepatitler
- Tıkanma sarılığı
- Alkole bağlı karaciğer hastalığı
- EMN
- Kolanjitis
- Karaciğer metastazları

Pankreas hastalıkları;
- Pankreatitler
- Pankreas kanseri
- DM

Kalp hastalıkları;
- Konjestif kalp yetmezliği
- MI

Böbrek hastalıkları;
- Nefrotik sendrom
- Renal tümör
- Beyin tümörleri
- İlaçlar
- Primer ve sekonder hiperlipidemiler.