Sağlık ve Rehberlik Merkezi


FOSFOR

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma
Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat, buzdolabında 24-48 saat.
Analizi Etkileyen Olumsuz Faktörler: Hemolizli, ikterik, lipemik serum örnekler tercih edilmemelidir. Ayrıca kan alınacak gün en azından 12 saatlik açlık olması gerekmektedir. Alınan kan örnekleri alındıktan kısa bir süre sonra serumuna ayrılmalıdır.
Normal değerler:
Erkek: 2,5-4,8 mg/dl
Kadın: 2,5-4,8 mg/dl
Çocuk: 4-7 mg/dl

Fosfor, enerjinin depolanması ve kullanılmasında, karbonhidrat ve lipid metabolizmasında temel rolü oynar. Fosfor barsaklardan absorbe olur ve özellikle kemiklerde depo edilir. Dolaşımdaki inorganik fosfor düzeyi, parathormon, vitamin D, barsaklardan absorbsiyon, renal fonksiyon, kemik metabolizması ve beslenme ile ilgilidir. Karbonhidratların kullanımında fosfat ve potasyum glukoz ile hücre içine girer. Bu nedenle postprandiyal dönemde fosfor düzeyi düşmektedir.

Fosfor Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler:
- Hipoparatiroidizm
- D vitamin fazlalığı
- Pseudohipoparatiroidzm
- Kırık iyileşmesi sırasında
- Böbrek yetmezliği
- Laktik Asidoz
- Diabetik ketoasidoz
- Akromegali
- Addison hastalığı
- Üst barsak tıkanıklığı
- Paget hastalığı
- Multipl miyeloma
- Lösemi

Fosfor Düzeyinin Azalmasına Yol Açan Bazı Sebepler:
-
Hiperparatiroidizm
- D vitamini eksikliği
- Hiperinsülinizm
- Alkolizm
- DM.
- Malabsorbsiyon sendromu
- Hipokalemi
- Hipotiroidi
- Tiyazid diüretiklerin kullanımına bağlı olarak
- Kusmalar
- Hızlı büyüyen neoplastik hastalıklar
- Miyeloma
- Mutipl endokrin neoplazi
- Hiperventilasyon sendromu