Sağlık ve Rehberlik Merkezi


DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ

Analiz Materyali: Serum.
Normal Değerler: 250-410 g/dl

Demirin transportunu, transferrin globilini yapar. Her transferrin globülini iki Fe+3 bağlıyabilir. Normal koşullarda bu bağlanma yerlerinin %30,40'I demirle doludur. Bu oran, yüzde saturasyonunu verir. Total demir bağlama kapasitasi ise serum transferrin konsantrasyonunu gösterir.

Serum demir bağlama kapasitesinde artmaya yol açan bazı patolojiler:

1) Yüksek demir konsantrasyonu ile:
a) Tekrarlana kan tranfüzyonları.
b) Uzun süren paranteral demir verilmesi.
c) Hemokromatozis.
d) Karaciğer hasarı, akut hepatit ve portal siroz.
e) Eritrosit yıkımının artması: hemolitik anemi gibi.)

2) Düşük demir konsantrasyonu ile beraber:
a) Kan kayıpları.
b) Bazı demir eksikliği vakalarında klerens hızı normalin altındadır.
c) Akut ve kronik kan kayıplarında, mevcut olan demir kanınrejenerasyonunda kullanılır.

Serum demir bağlama kapasitesinde azalmaya yol açan bazı patolojiler:

1) Bazı anemiler: Relaps pernisiyöz anemi, hemolitik anemi.

2) Üremi.

3) Akut ve kronik enfeksiyonlar.

4) Romatoid artrit.

5) Konjenital atranferrinemi.

6) Kwashiorkor.

7) Skorbüt.

8) Karsinomatozis.

9) Nefrotik sendrom.