Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ASİT FOSFATAZ

Analiz Materyali: Serum.
Metod: Enzimatik, biyokimya otoanalizöründe.
Normal Değerler: < 10 U/L.

Kanın alımında özellikle hemolizli olmamasına dikkat edilmelidir. Serum asit fosfatazı, laboratuvarda asit pH da (pH5) en iyi fonksiyon gösteren bir enzimdir. Normal koşullarda, prostatda fazla miktarda bulunur. Değişik izoenzimleri vardır. İzoenzim 2 prostatd, izoenzimler 1 ve 4 serumda, izoenzimler 1 ve 3 doku hücrelerinde, dalakda, granülositlerde ve pankreada bulunur. İzoenzimler eritrositlerde, plateletlerde, retiküloendotelyal hücrelerde ve böbreklerde bulunur.

Asit fosfataz düzeyinde artmaya yol açan bazı patolojik durumlar:

I. Prostatik asit fosfataz:

1) Prostat kanseri: Serum düzeyi, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıyla, tümörün estrojen ile supresyonu ile ve her iki tedavi yolunun birlikte uygulanması ile düşer.

2) Prostat cerhasi sonrası.

3) Prostat enfarktı.

4) Üriner retansiyon.

5) Kateterizasyon.

6) Prostat masajından sonra: Vakaların %54'ünde artar. Buna karşılık, rektal tuşe, immünolojik yöntemle saptanan prostatik asit fosfataz düzeyinde önemli bir değişiklik yapmaz.

II. Total asit fosfataz:

1) Kemiği tutan malign tümörler (özelikle meme ca.).

2) Gaucher hastalığı.

3) Hepatosellüler hastalıklar.

4) Kemiğin Paget hastalığı.

5) Retiküloendotelyal sistem hastalıkları.

6) Böbrek hastalıkları.

7) Tromboemboliler.

8) Ateşin yükseldiği durumlar.

9) Miyokard enfarktüsünden sonra.

10)Hiperparatiroidi.

Asit fosfatazın klinik olarak azaldığı durumlar önemli değildir.