DOKÜMAN KODU
DOKÜMAN ADI
KM-P01
DÖKÜMAN HAZIRLANMASI VE DEĞİŞİKLİĞİ PROSEDÜRÜ         
KM-P02
YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ
KM-P04
UYGUN OLMAYAN HİZMETİN TESBİTİ
KM-P06
İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ         
KM-P07
ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ         
KM-P08
KALİTE KAYITLARI PROSEDÜRÜ        
KM-P09
HASTA ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİN TESBİTİ VE TAKİBİ PROSEDÜRÜ         
KM-P10
ÖNERİ SİSTEMİ      

Son Güncelleme:
22/05/2018 - 10:01