Sağlık ve Rehberlik Merkezi


MÜDAHALE ODASI

Sağlık ve Rehberlik merkezinde cerrahi müdahaleler için steril bir odamız mevcuttur. Burada cerrahi branşlara göre; lokal anestezi altında cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Ortopedi, Dermatoloji, Üroloji ve Aile hekimliği ile çalışılmaktadır. Bu branşların sayısı Sağlık merkezinde çalışan cerrahi uygulaması olan hekim durumuna göre değişebilir.

 

Müdahale odasında; Patolojik inceleme amacıyla Biyobsi, kist eksizyonu ( çıkarılması), Nevus ( ben) eksizyonu, lipom eksizyonu, sünnet, yabancı cisim çıkarılması, tırnak çekimi, siğil koterizasyonu (yakma), diz ekleminin çeşitli hastalıklarınının tanısı ve tedavisi için, Artroskopi, Enjeksiyon, diz içinde biriken sıvının boşaltılması gibi işlemler lokal anestezi altında yapılmaktadır. Hastaların iyileşme süreci (pansuman, v.s) hemşireler tarafından takip edilmektedir.

 

Aile Hekimliği tarafından; yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı incelemesi Endoskopi ile yapılmaktadır. Bu yöntemle; ülser, gastrit, mide kanseri ve midede bulunan helikobakteri pilori mikrobunun teşhisi yapılmaktadır. Mideden milimetrelik parçalar alınarak Patolojik inceleme için sevk yapılmaktadır. Anoskopi (kalın barsağın ilk 10 cmlik kısmının incelenmesi) yapılarak, hemoroid, çatlak, ülser (yara) teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Yapılan tüm işlemlerin kayıtları; hasta kayıt defteri, dosyalama sistemi ve Bilgisayarda bulunmaktadır. Böylece hasta bilgilerine eksiksiz ulaşma imkanımız bulunmaktadır.

 

Müdahale odasında randevu sistemi ile çalışılmaktadır. Hekim Muayenesi sonucu konulan teşhise ğöre müdahale odasında çalışan hemşireler tarafından hastalarımıza broşür verilerek açıklayıcı bir randevu verilmektedir. Müdahale odasında yapılan tüm işlemler için kullanılan malzemelerin steriletisinde büyük bir titizlik gösterilmektedir.