Sağlık ve Rehberlik Merkezi


DERMATOLOJİ

2 uzman hekim, 1 hemşire ve 1 kat sekreterinin görev yapmakta olduğu dermatoloji birimi; 2 adet doktor muayene odası, kozmetoloji ünitesi, PUVA tedavi odası, dermoskopi/allerji ünitesi ve müdahale odasından oluşmaktadır.

Dermatoloji biriminde gerçekleştirilen işlemler şunlardır:

 

Siğil tedavisi: Uzman doktor endikasyonu ve hastanın tercihi göz önüne alınarak elektrokoter (ısı ile yakma) , krioterapi (uçak gazı ile dondurma), lokal trikloroasetik asit (TCA) uygulamaları yapılmaktadır.

 

Alerji yama testi: Kontakt ekzemalarda etken tespiti için Avrupa standart serisi 24 alerjenin yama şeklinde sırt derisine uygulanması ve 48 saat sonra okunması şeklindedir.

 

Utraviyole A ışığı tedavisi (PUVA): Sedef hastalığı, vitiligo ve bazı ekzema hastalarında ilgili bölgeye lokal ilaç ilaç uygulamasını takiben, gözler özel gözlük ile korunarak kürler şeklinde ultraviyole A ışığı tedavisi uygulanmaktadır.

 

Deri biopsisi: Patolojik inceleme yapılabilmesi için hastalıklı deri bölgesinden dikiş gerektirmeyen "punch biopsi" tekniği ile parça alınmakta ve formol içinde hastaya teslim edilerek patoloji laboratuvarına yönlendirilmektedir. Çıkan patoloji raporları uzman hekimce değerlendirilir.

 

Paterji testi: Behçet Hastalığı majör kriterlerinden birisi olan deri hiperirritabilitesi tespiti için tecrübeli dermatoloji hemşiresi tarafından pazartesi veya salı günleri paterji testi uygulanır ve 72 saat sonra uzman hekimce okunur.

 

İntralezyonal enjeksiyon: Kistik akne lezyonları ve alopesi plaklarına uzman hekimce intralezyonal kortizon enjeksiyonları yapılmaktadır. Kozmetoloji ünitesinde; Wood lambası ile cilt analizi, bilgisayar ile cildin pH-nem ve yağ oranı ölçümleri yapılmakta ; uzman doktor tarafından kozmetik danışmanlık verilmekte , leke-kırışıklık ve izler için sertifikalı hekimlerce kimyasal peeling uygulanabilmektedir.

 

Mantar incelemesi: İlgili deri ve tırnak bölgesinden alınan kazıntı materyali potasyum hidroksit ile muamele edildikten sonra uzman hekimce mikroskop ile incelenerek mantar tahlili yapılmaktadır.

 

Dermoskopi: Uzman hekim tarfından el dermoskopu ile benlerin ABCD skorlaması yapılarak malinite riski değerlendirilir.

 

Molluskum kontagiosum ekstirpasyonu, tırnak altı hematom boşaltılması, pilonidal sinüs pansumanı ve diğer pansumanlar, batan tırnak altına kompres yerleştirilmesi, krioterapi ve lokal TCA uygulamaları, IV ve IM enjeksiyonlar vb.. işlemler müdahale odasında uygulanır.

 

Akne (Sivilce), Ürtiker, Siğiller, Güneş Işınlarının Deri Üzerindeki Etkileri ve Korunma, Derinin Yüzeyel Mantar Hastalıkları dermatoloji birimince hazırlanmış bilgilendirici el broşürleri olup birim girişindeki panoda herkesin yararlanabileceği şekilde teşhir edilmektedir.

 

Dermatoloji birimimizin vermekte olduğu hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesinin imkanlar dahilinde artırılması ve sürdürülmesi kararlılığımızda emeği geçenlere bu vesile ile teşekkür ederiz.

 

Uzman hekim çalışma saatleri: 09.00-16.00
Hemşire çalışma saatleri: 08.30-17.00