Sağlık ve Rehberlik Merkezi


LABORATUVAR TESTLERİ

Bu sayfa, kullanıcıları laboratuvar testleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup yapılmakta olan testlerin analiz materyallerini, alternatif materyallerini, stabilitesini, (varsa) metodunu, (varsa) analizini etkileyen olumsuz faktörleri, normal değerlerini ve detaylı bilgileri içermektedir. Testler, ölçüm materyaline göre KAN ve İDRAR-GAİTA olarak iki gruba ayrılmıştır. Test hakkındaki detaylı bilgiye üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

(Test bilgileri, Laboratuvar Birimi tarafından güncellenmektedir.)

1. Ölçüm materyali KAN olan testler:

  

Biyokimya   Hematoloj
- Albumin
- Alkalen Fosfataz
- ALT
- AST
- Asit Fosfataz
- Amilaz
- Bilirubinler
- Demir
- Demir Bağlama Kapasitesi
- Fosfor
- GGT
- Glukoz
- Globulin
- HDL-Kolesterol 
- LDL-Kolesterol
- Kalsiyum
- Klor
- Kolesterol
- Kreatinin
- Kreatinin Fosfokinaz
- Kreatinin Fosfokinaz İzoenzimleri
- Laktat Dehidrojenaz (LDH)
- Potasyum
- Sodyum
- Transferrin
- Trigliserit
- Üre
- Ürik Asit

  - Bazofil
- Eozinofil
- Eritrosit
- Lenfosit
- Lokosit
- Monosit
   

 

 

Hormon Tetkikleri   Tümör İşaretleyicileri
- TSH (Tiroit Stimülan Hormon)
- T3
- FT3
- T4
- FT4
- E2
- Progesteron
- FSH
- LH
- Beta HCG
- Prolaktin
- Testesteron
- DHEA-SO4
  - Tümör İşaretleyicileri
   

 

 

İmmünoloji  

Elisa Seroloji

- İmmunglobulin
- Kompleman
  - ASO
- RF
- CRP
- Sedimantasyon

 

  

2. Ölçüm materyali İDRAR ve GAİTA olan testler: 

İdrar   Gaita
- İdrarda Bilirubin
- İdrar Dansitesi
- İdrarda Glukoz
- İdrarda Hematüri
- İdrarda Keton
- İdrar PH'ı
- İdrarda Protein
- İdrarda Ürobilinojen
  - Gaitada Gizli Kan
- Gaitada Parazit

 

 

3. Gebelik Testi:

Gebelik  
- Gebelik Testi  

 

4. Kültür Grubu Testleri:

Kültür  

- Balgam Kültürü
- Boğaz Kültürü
- Burun Kültürü
- Gaita Kültürü
- Genital Akıntı Kültürü
- Göz Kültürü
- İdrar Kültürü
- Kulak Kültürü
- Yara Kültürü

 

 

 ! Hastaların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

 ! Hastadan Kan Alınmasında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 

 ! Kan Örneğinin Saklanması Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

 

 ! Kültür Örneği Alımında Dikkat Edilecek Noktalar

 

 ! İdrar Alınması ve Saklanması

 

 ! Yurtdışı için talep edilecek tetkikler için hafta içi mesai saatleri içerisinde 0.312.210 4990 no'lu telefondan Tahakkuk Birimi ile görüşülmesi gerekmektedir.